คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมคู่ขนาน ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน (Colleteral Event) ภายใต้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ในกิจกรรมเสวนาเกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลงาน “บทสนทนากับดวงอาทิตย์ A Conversation with the Sun (VR) โดย คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงาน ร่วมด้วยคุณชาญวิทย์ เกษตรศิริ คุณกฤติยา กาวีวงศ์ และ คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในงานมีศิลปิน บุุคคลในวงการศิลปะร่วมสมัย วงการภาพยนตร์ ภัณฑารักษ์ชั้นนำ นักแสดง และผู้สนใจงานศิลปะร่วมสมัยและภาพยนตร์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากนั้น เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าชมผลงาน A Conversation with the Sun (VR) โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

แชร์