คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางไปเปิดงานและร่วมกิจกรรมการศึกษาครั้งที่ 5 ของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ Open World Open concept Open mind” เป็นการเสวนาเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานของอาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และ รศ. ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ณ ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดพื้นที่ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทั้งคุณค่าและมูลค่า รวมถึงสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ทางศิลปะคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะศิลปะร่วมสมัยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสุขให้กับชุมชน ซึ่งอาจารย์ศรีวรรณมีความตั้งใจให้ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในชุมชนด้วย

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมคู่ขนานและต่อยอดการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รวมถึงได้ติดตามการดำเนินงานและความเรียบร้อยของการจัดแสดงงาน ณ วัดร่องขุ่น และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ