สศร. สนับสนุนเวิร์คช็อปและนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินนานาชาติที่นครสวรรค์

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ (1st Nakhon Sawan International Art Workshop and Exhibition 2023) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ ชุด และมอบผลงานภาพศิลปะของศิลปินให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ อดีต สส. จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ ศิลปินต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ โรงแรมบึงบอระเพ็ด ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ผลงานแนวคิดทางด้านทัศนศิลป์ และภูมิปัญญาของศิลปินไทย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ ในมุมมองของศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เกิดความเข้าใจงานศิลปะร่วมสมัยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะในพื้นที่หอศิลป์นครสวรรค์ เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางศิลปะให้กับเยาวชนสู่ความเป็นมืออาชีพในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป

แชร์