คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. เข้าร่วมงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถา เรื่อง “การรับมือความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลิดภัยและสร้างสรรค์ที่สำนักงานได้ดำเนินการ รวมถึงผลงานของผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ