สศร. เข้าร่วมพิธีถวายขันดอกสักการะแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการ “อย่างไรแม่ฟ้าหลวง Rai Mae Fah Luang Style” ณ พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์