สศร. เดินหน้ากิจกรรมภายใต้โครงการหอศิลป์ภูมิภาค 2566 ร่วมเปิดนิทรรศการ “SUPHAN’s Echoes” ณ แกลเลอรี 1984+1 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “SUPHAN’s Echoes” ณ แกลเลอรี 1984+1

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และเครือข่ายศิลปินทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะในหลากหลายสื่อ เทคนิค และรูปแบบ การแสดงการเต้นร่วมสมัย (Contemporary Dance) พร้อมการแสดง Sound Art แบบสด

“SUPHAN’s Echoes” เป็นนิทรรศการกลุ่มครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ แกลเลอรี 1984+1 อันรวบรวม ‘

เสียงสะท้อน’ ของศิลปิน 16 คนที่มีการสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน ความเชื่อ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผ่านรูปแบบงานจิตรกรรม ประติมากรรม มัลติมีเดีย และการแสดงนาฏศิลป์ที่สะท้อนบริบทหลากหลายมิติของเรื่องราวในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ แกลเลอรี 1984+1 ก่อตั้งโดยคุณปรีชา รักซ้อน ศิลปินร่วมสมัยชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ปรับปรุงโกดังของโรงสีข้าวบูรณะกิจของครอบครัว เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นให้ศิลปินหน้าใหม่ นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปในวงกว้าง ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดกับนิทรรศการศิลปะที่หลากหลายรูปแบบและเชื่อมโยงไปถึงศิลปะชุมชน

โดยแกลเลอรี 1984+1 เป็นหนึ่งในหอศิลป์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการ “SUPHAN’S Echoes” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ แกลเลอรี 1984+1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แชร์