สศร. เปิดนิทรรศการ “1+2 CNX” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “1+2 CNX” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะของศิลปินชั้นครูผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว และอาจารย์ราษี สอนบรรจง โดยมี อาจารย์พิชัย นิรันดร์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย อาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548 อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ศิลปินและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ จ.เชียงใหม่ นิทรรศการ 1+2 CNX เป็นการส่องสะท้อนนิเวศทางศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทักษะฝีมือ ของศิลปินชั้นครูทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นแบบอย่างของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดนิ่ง และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นหลังต่อไป

ทั้งนี้นิทรรศการเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (ChiangMai Art Museum)

แชร์