คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองศิลปะร่วมสมัยจากภัณฑารักษ์ ศิลปิน และบุคลากรศิลปะร่วมสมัยจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๒ Curatorial Workshop ภายใต้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่ง สศร. ร่วมกับ National Gallery Singapore มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Biennale Jogja จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยระหว่างภัณฑารักษ์ ศิลปิน และบุคลากรศิลปะร่วมสมัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยที่ทำงานเกี่ยวกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านภัณฑารักษ์ กระบวนการทำงาน และการทำงานร่วมกับชุมชน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ในภูมิภาคที่มีความคล้ายคลึงด้านบริบทสังคมและโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปะ เพื่อการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีวิทยากรและแขกที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ Alia Swastika คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ผศ. ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง เป็นต้น ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง ชั้น ๕ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการเปิดตัวหนังสือ The Modern in SEAsian Art: A Reader โดย National Gallery Singapore ซึ่งคุณกฤติยา กาวีวงศ์, มนุพร เหลืองอร่าม และ Phoebe Scott เป็นบรรณาธิการ โดยอภิปรายเนื้อหาบางส่วนของหนังสือซึ่งใช้เวลาศึกษาและรวบรวมนานกว่า ๘ ปี ออกมาได้อย่างน่าสนใจ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ