สศร. และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

นครน่านมุ่งมั่นสู่การนำศิลปวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนสู่การเป็น “น่าน” นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สศร. และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม และนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน ศูนย์ข้อมูลที่ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย ผ่านการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยมีพื้นที่แสดงผลงาน พื้นที่ co-working space ที่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตอบโจทย์ของคนน่าน จากนั้น เวลา 10.30 น. เยี่ยมชมหอศิลป์ริมน่าน(Nan Riverside Art Gallery) ของคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านที่สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยหวังที่จะถ่ายทอดความงามของศิลปะให้แก่ผู้คนและเยาวชน หอศิลป์ริมน่านตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน นับเป็นอาณาจักรศิลปะอีกแห่งของนครน่าน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ