สัปดาห์สุดท้ายของการอบรมและเตรียมผลงานทั้ง 6 ทีม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ซีซั่น 4 ณ ห้องออดิทอเรียม

วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2562 สัปดาห์สุดท้ายของการอบรมและเตรียมผลงานทั้ง 6 ทีม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ซีซั่น 4 ณ ห้องออดิทอเรียม
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ก่อนนำผลงานเสนอชุมชมในสัปดาห์ (1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 )
โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย
อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 สาขาออกแบบเรขศิลป์
รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังคงขับเคี้ยวผลงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับทั้ง 6 ชุมชน สัปดาห์รอติดตาม การลงพื้นที่นำเสนอผลงาน กันได้ครับ และอย่าลืมติดตามการออกอากาศ เทปแรกได้ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ทางอัมรินทร์ TV ช่อง 34 เวลา 16.00 น.

แชร์