Facebook Logo

สาระสำคัญจ้างจัดทำหนังสือรวบรวมงานเขียนจากกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

08/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ