สาระสำคัญจ้างติดตั้งรื้อถอนผลงานและขนส่งผลงานโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

29/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ