คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญจ้างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัดต่อเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรมและใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

วันที่  

20/03/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ