คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญสัญญาการจ้างเหมาบริการใส่กรอบรูปผลงานศิลปะ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกรีติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

วันที่  

30/11/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ