สาระสำคัญสัญญาเช่ายานพาหนะ (รถตู้)พร้อมพนักงานขับรถ ในการเดินทางเพื่อควบคุมดูแลและติดตั้งผลงานและเข้าร่วมพิธีเปิดงานในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

วันที่  

07/12/64

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ