Facebook Logo

สาระสำคัญสัญญาเช่ารถตู้ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในการเดินทางของคณะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานในพิธีพระราชทานสัญลักษณ์ สิริศิลปิน และการถวายพระกระยาหารค่ำ

วันที่  

07/12/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ