คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร – จังหวัดเชียงราย (ไป – กลับ)และใช้ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่  

20/03/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ