คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดงาน เเละเข้าร่วมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗สาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดงาน เเละเข้าร่วมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัด

วันที่  

23/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ