Facebook Logo

สาระสำคัยสัญญาเข่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)นำสื่อมวลชนเดินทางไปร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

24/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ