คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวนาถนิศา สุขจิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

แชร์