คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กเยาวชน รู้จักฝึกฝน เรียนรู้ สร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด ได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะทำให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านมิติงานศิลปะร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย กิจกรรมการนำชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและกิจกรรมการแสดงและสาธิต workshop การทำหุ่นไทยร่วมสมัย (หุ่นเงา) ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และในเช้าวันเดียวกัน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับเกียรติจาก ผอ. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ และคณะกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และพัฒนางานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย ผ่านมิติศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์