คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยร่วมกับโรงเรียนวัดรวก

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ร่วมกับโรงเรียนวัดรวก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกระบวนความคิด ฝึกความรู้ จุดประกายความสนใจ ใช้จินตนาการอย่างอิสระ ในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทานผ่านการแสดงหุ่นเงา workshop การทำหุ่นเงา ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการนำชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์