คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการเสวนาศิลปะร่วมสมัย Artist Talk โดยศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาศิลปะร่วมสมัย Artist Talk โดยศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลก โดยมีศิลปิน ผู้แทนองค์กรเครือข่ายต่างๆ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนางานเสวนาฯ ในการนี้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางรพีพร คล่องธนาคม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานเสวนาฯ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การเสวนาศิลปะร่วมสมัย Artist Talk โดยศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลก จัดขึ้นโดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับชั้นนำของโลก ๓ ท่าน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ภายในงานเสวนาฯ ได้แก่ อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินจากประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Reconstruct” (ภาษาไทย) Haegue Yang ศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ บรรยายในหัวข้อ “Leap Year” (ภาษาอังกฤษ) และ Ernesto Neto ศิลปินจากประเทศบราซิล บรรยายในหัวข้อ “Paraíso é a vida/ Paradise is life” (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับศิลปินโดยตรง ในช่วง Q/A session ซึ่งจะอยู่ในช่วงท้ายของการบรรยายแต่ละหัวข้อ

แชร์