คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางรพีพร คล่องธนาคม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และในเวลา 13:30 น.ได้เข้าพบ นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดระยอง เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายพงษ์ศิริ กิติกรเศรษฐ์ ประธาน YEC ระยอง เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมด้วย

แชร์