คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ณ จังหวัดระยอง

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกธุรกิจบริการที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดยมีธุรกิจบริการที่คณะกรรมการลงพื้นที่ไปดูหน้าร้านธุรกิจเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 6 แห่ง

ได้แก่ ตลาดน้ำเกาะกลอย ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ชลาสินธุ์ชิปยาร์ด

(Shalasindhu Shipyard) หลานเอก คอฟฟี่เฮาส์ (Laan Ek Coffeehouse) วิสาหกิจชุมชนลีลาฝ้าย และแพลทินั่ม โฮเทล ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประกาศชื่อธุรกิจบริการที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์