คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกิจกรรมระดมสมอง Focus Group ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ร่วมกิจกรรมระดมสมอง Focus Group ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ในฐานะ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมุ่งประเด็น เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการและรายละเอียดด้าน Soft Power สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ในการ Upskill – Reskill ณ ห้อง 211 A-B ชั้น 2 ในงาน STYLE Bangkok ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ