คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเดินทางตามวิถีทางแห่งสัจจะของเวลา ในนิทรรศการ “ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness”

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness” ผลงานโดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ภัณฑารักษ์โดย กฤษฎา ดุษฎีวนิช นิทรรศการภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ได้สร้างสภาวะของการเข้าสู่ความว่างเปล่าที่พาผู้ชมเข้าไปสู่ห้วงสถานการณ์จำเพาะของพื้นที่และเวลาสู่มโนทัศน์ของการเข้าไปค้นหาความจริงในมิติของการเข้าไปสู่เขตแดน (ปริมณฑล) ของสภาวะการไร้รูปนาม ม่านหมอกของสาระแห่งการดำรงอยู่ได้นำพาผู้ชมให้เดินตามวิถีทางแห่งสัจจะของเวลาที่ทุกอย่างสลายแตกดับเหลือแต่เพียงความว่างเปล่า

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (Art Centre Silpakorn University)

แชร์