คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปกรรม พระ เด็ก ศิลป์ ปราชญ์ มอด (นิทรรศการพื้นที่และความสัมพันธ์ ในสุพรรณบุรี) ณ แกลเลอรี 1984 + 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม พระ เด็ก ศิลป์ ปราชญ์ มอด (นิทรรศการพื้นที่และความสัมพันธ์ ในสุพรรณบุรี) ณ แกลเลอรี 1984 + 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคุณปรีชา รักซ้อน ผู้ก่อตั้งแกลเลอรี 1984+1 และ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผศ.โกเมศ คันธิก ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

นิทรรศการศิลปกรรม พระ เด็ก ศิลป์ ปราชญ์ มอด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ซึ่งแกลเลอรี 1984+1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ ที่ได้ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริม การดำเนินงานของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการศิลปะที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสำรวจเรื่องเล่าผ่านสุพรรณบุรีในมิติต่างๆ ชวนค้นหาเรื่องราวที่ปรากฏต่างกรรมต่างวาระ ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงโครงสร้างระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยทางแกลเลอรี ได้คัดเลือกศิลปินร่วมสมัย และกลุ่มอาจารย์ช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 20 คน มาร่วมแสดงนิทรรศการ อาทิ กฤตพร มหาวีระรัตน์ ขวัญชัย ลิไชยกุล พชร ปิยะทรงสุทธิ์ อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ วิศิษฐ พิมพิมล โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 ณ แกลเลอรี 1984+1 โรงสีบูรณะกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายในงานได้รับความสนใจจากเครือข่ายศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้สนใจงานศิลปะเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ The Jim Thompson Art Center นำทอง แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้งนำทอง อาร์ต สเปซ และศิลปินกลุ่มบ้านนอก เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชม Wisit Art Studio ของอาจารย์วิศิษฐ พิมพ์พิมล ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดเส้นด้วยเทคนิคชาโคลและสีน้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายศิลปินในส่วนภูมิภาค ในการเผยแพร่ผลงานและต่อยอดองค์ความรู้ และกิจกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยร่วมกันต่อไป

แชร์