คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๖ ยุค AI

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค Al โดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “เมื่อยุค AI ใกล้เข้ามา: ความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับงานเขียน” โดย นายทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียนสาย Non-Fiction, นายกิตติศักดิ์ คงคา นักเขียนสาย Fiction,นายวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI,ดำเนินรายการโดย นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามประเภทงานเขียน ๕ ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้น วิทยากรโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ณพัฏน์ จิตตภินันท์กัณตา (ณพรรธย์) นวนิยาย โดย วีรพร นิติประภา / กิตติศักดิ์ คงคา กวีนิพนธ์ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สารคดี โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และบทความ โดย จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ และติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน และกำหนดจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๗

แชร์