คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี (‘ร่วมสมัย Doc Film)

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี (‘ร่วมสมัย Doc Film) โดยมีนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานและมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมด้วย นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน มีรายชื่อภาพยนตร์สั้นสารคดี ที่ได้รับรางวัลดังนี้
– รางวัลสารคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฉันจึงเรียนศิลปะ โดยนายพันธวิทย์ เทพจันทร์ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์
– รางวัลพิเศษ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “ลายสือไท” โดยนายพนัส บุญหนุน นายสิทธินันท์ สังข์ทอง นางสาวอาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร และนายธีร์ คำหอม
– รางวัลพิเศษ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “หล่นไปในอักษร” โดย นายจักรกริช จิรวิวัฒน์เสรี
– รางวัลพิเศษ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “RAPTHAI” โดย นายศรัญญ์ โฆษิตสุขเจริญ นายวิชยุตม์ พรประเสริฐ และนายจิรกานต์ สกุณี

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

แชร์