คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดกิจกรรมการเสวนา Thailand Biennale ภายใต้หัวข้อ “Art : Community : Identity : Sustainability” หรือ “ศิลปะ : ชุมชน : อัตลักษณ์ : ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดกิจกรรมการเสวนา Thailand Biennale ภายใต้หัวข้อ “Art : Community : Identity : Sustainability” หรือ “ศิลปะ : ชุมชน : อัตลักษณ์ : ความยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนจากผลงานที่ผ่านมาของโครงการฯ ถึงบทบาทของศิลปะและการหลอมรวมเข้ากับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ศาสตราจารย์ Jiang Jiehong หัวหน้าคณะภัณฑารักษ์
รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณะกรรมการ Thailand Biennale, Krabi 2018
คุณ Leung Chi Wo ศิลปินในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018
จากฮ่องกง และ ดร.วิชญ มุกดามณี ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

แชร์