สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ร่วมพลัง ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วน เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อสศร.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ร่วมพลัง ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วน เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อสศร.

แชร์