สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ร่วมพลัง ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วน เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อสศร.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ร่วมพลัง ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วน เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อสศร.

แชร์

Share on facebook
Share on twitter