คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นผู้แทน สศร. ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ เป็นประธานเปิดโครงการ นาง
อุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน มีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เข้าอบรมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในช่วงบ่าย ได้นำเยาวชนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส และลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป เยี่ยมชมการต่อเรือและวาดลายเรือกอและ เพื่อนำความรู้ไปเป็นข้อมูลการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

แชร์