คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในรอบที่ 2

“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในรอบที่ 2 ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพิ่มเติมจากมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย และการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดเข้าออกต่างๆ ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของผู้เข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

แชร์