คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย – จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายในพื้นที่ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ผอ. สศร.) พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยในช่วงเช้าเข้าพบ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือและเตรียมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานร่วมกัน จากนั้น เข้ากราบสักการะพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) เพื่อรายงานความคืบหน้า และวางแผนจัดกิจกรรมในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว ต่อมาในช่วงบ่าย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รอง ผวจ เชียงราย หารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผอ. สศร. กล่าวภายหลัง พบหารือ ผวจ. เชียงราย ท่าน ว. วชิรเมธี และ อธิการบดี ม. แม่ฟ้าหลวงว่า “การพบหารือวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่าน ผวจ. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และ ม. แม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมขับเคลื่อนงาน มหกรรมฯ ต่อตามแผนปฏิบัติการที่วางแผนไว้ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง โดยก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567”

ผอ สศร กล่าวตอนท้ายว่า วันที่ 18 ธันวาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 “เป็นอย่างเชียงแสน : มองเชียงแสนผ่านแนวคิดหลังอาณานิคม” เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนกลุ่มนักวิชาการ ศิลปิน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าสัก อ เชียงแสน จ. เชียงราย และเข้าร่วมการเสวนาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook LiveFB liveFacebook Mekong Basin Civilization Museum)

แชร์