คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) การวาดภาพสีน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์” ณ ห้องออดิทอเรียม (ชุ้น 1) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีนายภัทรพร เลี่ยนพานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีผู้สนใจเข้านร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 20 ราย ทั้งนี้กิจกรรมการอบรมสีน้ำ กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 17 และ 24 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางการเผยแพร่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ