คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภาคีเครือข่าย จัดเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 หัวข้อ “เป็นอย่างเชียงแสน : มองเชียงแสนผ่านแนวคิดหลังอาณานิคม” ณ โบราณสถานวัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดย ผอ. สศร. ได้กล่าวนำถึงความร่วมมือในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติฯ และนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และศิลปะร่วมการเสวนา อาทิ อ.นคร พงษ์น้อย ผู้จัดการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว นักมานุษยวิทยา อ.วิถี พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ประจำปี 2563 และ Dr. David Teh นักประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการนี้ วิทยากรได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาเมืองเชียงแสนรวมทั้งแนวคิดหลังอาณานิคมและ Zomia สู่มุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการ ศิลปิน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ โบราณสถานวัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และรับชมการเสวนาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook Live) เป็นจำนวนมาก

แชร์