คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมด้วยนางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และผู้เเทนจากส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด YEC จังหวัด เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ