คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเขาใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อาจารย์รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และผู้เเทนจากส่วนราชการในจังหวัดนครนายก อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด YEC จังหวัด ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์