คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในงานเรขศิลป์สู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ภายใต้ โครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภายใต้ โครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย นางสาวณุภัทรา จันทวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีอาจารย์ นักเรียน และตัวแทนชุมชนกว่า 80 คน เข้าร่วมรับการอบรมฯ เพื่อร่วมกันต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ จะต้องร่วมกันต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานส่งเข้าประกวด และจัดแสดงนิทรรศการ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการจัดนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2566 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว ในวันที่ 11 เมษายน 2566

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ