สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน สำรวจพื้นที่เตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศิลปิน และคณะภัณฑารักษ์ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่คาดว่าจะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน ในอำเภอเมืองเชียงราย อาทิ วัดร่องขุ่น ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านดำ วัดพระแก้ว และวัดร่องเสือเต้น เป็นต้น โดยในครั้งนี้ มีศิลปินในโครงการ ทั้งไทยและต่างชาติ จำนวน 5 คน เข้าร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจังหวัดเชียงราย สร้างแรงบรรดาลใจ และเฟ้นหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างงาน

แชร์