สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน สำรวจพื้นที่เตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และศิลปินทั้งไทยและต่างชาติจำนวน 5 คน ได้ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
– อำเภอเมือง : หอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย
– อำเภอแม่สาย : งานสีสันดอยตุง พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง / อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน / สระมรกต
– อำเภอเชียงแสน : วัดป่าสัก/ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง /บ้านร้อยซึง /พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นต้น
นอกจากสำรวจพื้นที่แล้ว คณะทำงานยังได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูลและสร้างแรงบรรดาลใจในการสร้างงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างชิ้นงานของศิลปินในโครงการต่อไป

แชร์