สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน สำรวจพื้นที่เตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 วันที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และศิลปินทั้งไทยและต่างชาติจำนวน 5 คน ได้ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในบริเวณอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน โดยมีนางสาวธนิกานต์ วรธรรมานนท์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนและคณะให้การต้อนรับ จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สวนดอกไม้เรือนประทับรัชกาลที่ ๙ วัดพระธาตุผาเงา จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ร่วมงาน กาดวัฒนธรรมเวียงเก่า ณ สวนไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอเชียงแสน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2566 ณ สวนไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอเชียงแสน นอกจากนี้ คณะได้เข้ากราบสมัสการพระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร วัดท่าเดื่อ และชมการแสดงกลองสะบัดชัย มหามงคล ของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา วัดท่าเดื่อ

แชร์