คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศูนย์หอศิลป์ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาประเทศ ‘อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ’ และศิลปินสีน้ำชั้นครู ‘พิษณุ ศุภนิมิตร’

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ Modern Man (It wasn’t me) ผลงานของ อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ ศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาประเทศ ณ แกลเลอรี เวอร์ (Gallery VER) ผู้ที่สนใจชมนิทรรศการ Modern Man (It wasn’t me) สามารถเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2566 – 19 มีนาคม 2566 ณ แกลเลอรี เวอร์ (Gallery VER) ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี” (SMILE OF SEASONS: FROM SPRING BLOOM TO AUTUMN LEAF) โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินสีน้ำชั้นครู เจ้าของผลงานงานชื่อดัง กลิ่นสีและกาวแป้ง นิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินนำเรื่องราวมาถ่ายทอดผลงานผ่านประสบการณ์ที่ประทับใจกับธรรมชาติอันงดงาม สีสันของดอกไม้ของฤดูดอกไม้บาน สู่สีสันอันเจิดจ้าของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำกว่า 75 ชิ้นงาน และงานภาพพิมพ์อีก 7 ชิ้น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ARDEL Gallery of Modern Art) ผุ้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้งระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ARDEL Gallery of Modern Art)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ