คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในงาน Bangkok Design Week 2023 ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมสมัย “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านบทเพลง A Musical Journey Through A Century of Yaowarat”

วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๖) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมสมัยในงาน Bangkok Design Week 2023 “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านบทเพลง A Musical Journey Through A Century of Yaowarat” ณ ตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมสมัยในครั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการร่วมกับ SATARANA และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการควบคุมของ ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี ๒๕๕๐ และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการนำเสนอบทเพลงที่เป็นตัวแทนของช่วงสมัยต่างๆ ของเยาวราชในช่วงประมาณ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนอิทธิพลและบทสนทนาระหว่างสังคมจีน – ไทย อาทิ เพลงป๊อปที่โด่งดังในสมัยนั้น เพลงไทยเดิมที่มีรากเติบโตมาจากสังคมจีน เพลงละครเวที เพลงละครโทรทัศน์ เป็นต้น ได้รับเกียรติจาก วาทยกรโดย ภมรพรรณ โกมลภมร วิทยากรโดย ศ. (เกียรติคุณ) นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และ ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และนักร้องต้นฉบับเพลงเทพธิดาดอย พญ. พันทิวา สินรัชตานันท์ ทำให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นจีนในเมืองไทยที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงต่างๆ และประวัติความเป็นมาของบทเพลงที่เราคุ้นเคยอีกด้วย เป็นการนำดนตรีร่วมสมัยมาร้อยเรียงเพื่อเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ อย่างเยาวราชนั่นเอง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ