คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น เพื่อฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม และงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โดย นางรพีพร คล่องธนาคม ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าวแก่ ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมวันชาติญี่ปุ่นจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 1,000 คน

Office of Contemporary Art and Culture attended the National Day of Japan in occasion of the celebration of the Birthday of His Majesty the Emperor of Japan.

On Tuesday 21, February 2023, at 18.30 hrs., Mr. Prasop Riang Ngoen, Director – General of the Office of Contemporary Art and Culture assigned Mrs. Rapeeporn Klongtanakom, Secretary to the Department and foreign officer, to attend the National Day of Japan in which the Embassy of Japan in Thailand organized to celebrate the Birthday of His Majesty the Emperor of Japan, whereas Mrs. Rapeeporn Klongtanakom presented the bouquet of flowers to H.E. Mr. NASHIDA Kazuya, the Ambassador of Japan to jointly celebrate the said occassion. Attendees included representatives from foreign embassies to Thailand, state sector, universities, business sector and relevant agencies in economics, education and culture from Thailand and Japan.

แชร์