คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จับมือภาคเอกชน กลุ่ม MUK Street Art ส่งเสริมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ในงาน Muk Street Art & Exhibition # 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในระดับจังหวัด โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ สกลนคร ศิลปินเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโอภาสแก้วจงกล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีการเปิดพื้นที่ทางศิลปะ “มุกดาหาร สแควร์” สนับสนุนให้ศิลปินในจังหวัด ทั้งด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ได้แสดงผลงานและร่วมกันพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่โดยนำเครือข่ายศิลปินในจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน มาทำงาน ร่วมกัน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์งานร่วมสมัย สร้างเรื่องราว(story) และจุดเด่นเฉพาะตัวของมุกดาหารจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เกิดการสร้างรายได้ พัฒนาอาชีพด้านศิลปะ เพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป ช่วงเย็นนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Muk Street Art & Exhibition #2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสี่แยก โรงแรมฮั่วนำ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่ม Muk Street Art และจังหวัดมุกดาหาร จัดงาน Muk Street Art & Exhibition # 2 ภายในงานมีกิจกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลาย ได้แก่ การสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงในพื้นที่ชุมชน การแสดงดนตรีร่วมสมัย วง AllThidsa จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิทรรศการ ภาพวาดจากศิลปินร่วมสมัย นิทรรศการไฟและโคมไฟ นิทรรศการภาพวาด การเพ้นท์ภาพ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระกว่างการจัดงานไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

แชร์