คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สนับสนุนโครงการนำศิลปะการแสดงร่วมสมัยสู่ชุมชนในเขตทุ่งครุ โดยพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินศิลปาธร

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม กรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชมการแสดงนำเสนองาน “Work in progress : Choreographing Story” ณ โรงละครช้าง

พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินศิลปาธร ร่วมกับ Mr. Chen Wu Kang ศิลปินรับเชิญ ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ “การเดินทางสู่ศูนย์รวมของรามายณะ” ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ของครูและศิษย์ในการเรียนนาฏศิลป์” โดยมีวรรณกรรม “รามายณะ” เป็นจุดหลักในการเริ่มต้น โดยทั้งสองได้เดินทางไปพบและทำความรู้จักกับบรมครูด้านศิลปะการเต้นแบบประเพณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ท่าน ใน 4 ประเทศ และต่อยอดนำความรู้มานำเสนอในรูปแบบของการแสดงในโครงการ “รามายณะและบรมครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Ramayana and the Master in Southeast Asia) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดกิจกรรม ณ โรงละครช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2563

สำหรับในปี พ.ศ. 2566 นี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สนับสนุน “Work in progress: Choreographing Story” ซึ่งเป็นผลสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ และทำงานร่วมกันของศิลปิน เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมองที่มีต่อเรื่องราวของรามายณะและตัวละคร รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเวลาระหว่างประวัติศาสตร์และชีวิตส่วนตัวของศิลปิน ผ่านการแสดงและหนังสารคดี ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะถูกพัฒนาต่อให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อไป

แชร์