สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน Art Arbour 2023

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงในปี 2566 นี้ บ้านศิลปินหัวหิน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เตรียมจัด สัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน Art Arbour 2023 ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 14-16 เมษายน 2566 เพื่อให้ทุกคนได้มาสาดความสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ กันให้สุขใจในช่วงสงกรานต์นี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 ณ บ้านศิลปินหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านศิลปินหัวหิน (Artist Village Hua Hin) ศูนย์รวมงานศิลปะที่มีความ หลากหลายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วย สีเขียวของต้นไม้กว่า 9 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์รวมของศิลปินในการสร้างสรรค์และแสดงงานศิลปะ ก่อตั้งและอำนวยการโดยทวี เกษางาม ศิลปินสีน้ำและอดีตประธานเครือข่าย สมาคมสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย (International Watercolor Society Thailand หรือ IWS Thailand) ผู้ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งบุกเบิก และสร้างเสริมให้งานด้านศิลปะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ผู้คนได้กล่าวถึงเมืองหัวหิน

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บ้านศิลปินหัวหินได้ดำเนินกิจกรรม ด้านศิลปะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงงานของศิลปินทั้งระดับ ประเทศและระดับโลก การจัดเทศกาลสีน้ำโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง หัวหินอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันที่นี่เป็นชุมชนของศิลปินที่ร่วมกันสร้างงานศิลปะในแขนงต่างๆ กว่า 20 ชีวิต และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่สนใจด้านศิลปะ ต่างเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นที่ศึกษาดูงาน ของนักเรียนและนักศึกษา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ