คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมจัดกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมาย นางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำคลองแห ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น โดยถ่ายทำคลิปสารคดี และแนะนำเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำคลิปที่น่าสนใจ มีจุดขายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาในการอำนวยความสะดวก และได้รับเกียรติจาก เจ้าอาวาสวัดคลองแห และ อ.สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ข้อมูล

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย

แชร์